Pages

China Cities 中国城市


Simplified  
Hanyu Pinyin  
Official City Name  
Urban Population  
Region  
上海
Shànghǎi
9,495,701
北京
Běijīng
7,296,962
香港
Xiānggǎng
6,780,000
South Central
天津
Tiānjīn
5,066,129
North

Wǔhàn
4,488,892
South Central
广州
Guǎngzhōu
4,154,808
深圳
Shēnzhèn
4,000,000
South Central
沈阳
Shěnyáng
3,981,023

Chóngqìng
3,934,239
Southwest
南京
Nánjīng
2,822,117
East

Hā'ěrbīn
2,672,069
Northeast
西安
Xī'ān
2,588,987
成都
Chéngdū
2,341,203

Chángchūn
2,223,170
Northeast
杭州
Hángzhōu
1,932,612
East

Jǐnán
1,917,204
East

Dàlián
2,118,087
Northeast
太原
Tàiyuán
1,905,403
North

Zhèngzhōu
1,688,681
South Central

Qīngdǎo
1,867,365
East
石家庄
Shíjiāzhuāng
1,632,271
North
昆明
Kūnmíng
1,549,593
Southwest

Lánzhōu
1,527,383
Northwest
高雄
Gāoxióng
1,526,420
East
淄博
Zībó
1,514,070
East

Chángshā
1,489,259
South Central
南昌
Nánchāng
1,386,454
East
乌鲁
Wūlǔmùqí
1,358,986
Northwest

Guìyáng
1,341,243
Southwest
鞍山
Ānshān
1,287,136
Northeast
唐山
Tángshān
1,279,226
North

Wúxī
1,245,129
East
吉林市
Jílín Shì
1,244,725
Northeast
抚顺
Fǔshùn
1,244,114
Northeast
福州
Fúzhōu
2,710,000
East

Sūzhōu
1,170,618
East

Bāotóu
1,146,506
North
齐齐
Qíqíhā'ěr
1,125,948
Northeast
徐州
Xúzhōu
1,120,534
East
合肥
Héféi
1,107,143
East
台中
Táizhōng
1,070,145
East

Hándān
1,069,146
North
洛阳
Luòyáng
1,043,243
South Central
南宁
Nánníng
2,450,000
South Central
大同
Dàtóng
1,279,226
North

Shàntóu
940,786
South Central
烟台
Yāntái
917,901
East

Dàqìng
864,148
Northeast
淮南
Huáinán
863,135
East
本溪
Běnxī
831,691
Northeast
常州
Chángzhōu
827,131
East
呼和浩特
Hūhéhàotè
817,466
North
柳州
Liǔzhōu
811,818
Southwest
宁波
Níngbō
806,889
East
伊春
Yīchūn
803,724
Northeast
商丘
Shāngqiū
790,240
South Central
台南
Táinán
769,892
East
西
Jīxī
757,647
Northeast
淮安
Huái'ān
725,381
East

Zǎozhuāng
711,204
East
阜新
Fùxīn
689,928
Northeast

Jǐnzhōu
689,322
Northeast

Wéifāng
683,971
East
家口
Zhāngjiākǒu
681,109
East
牡丹江
Mǔdānjiāng
666,366
Northeast

Píngdǐngshān
663,395
South Central
西宁
Xīníng
639,315
Northwest
湛江
Zhànjiāng
637,391
South Central
保定
Bǎodìng
635,487
North
宜昌
Yíchāng
634,568
South Central
襄樊
Xiāngfán
633,173
South Central

Bǎnqiáo
551,995
East
中和
Zhōnghé
412,842
East
新竹
Xīnzhú
408,466
East
新莊
Xīnzhuāng
388,703
East
桃园
Táoyuán
388,703
East
基隆
Jīlóng
388,703
East

Jiāyì
274,127
East


Zannnie

NihaoHello aims to cater to the new generation's growing interest to learn Mandarin Chinese. Homeschool and specialise in tutoring English speakers to speak essential but confident Mandarin Chinese. For beginner language learners to readily put to use as soon as you arrive to a Mandarin speaking region.

No comments: